HOLLANDACA DERS – CANLI VE VİDEO DERSLER

E-posta: iletisim@hollandacaders.com

HOLLANDACA
DERS

Begrijpen, verstaan ve snappen fiilleri arasındaki farklar:

Hollandacada “begrijpen”, “verstaan” ve “snappen” fiilleri arasında bazı farklar vardır. İşte bu fiillerin anlamlarını ve kullanımlarını açıklayan bazı detaylar:

Begrijpen: “Anlamak” anlamına gelir. Bir konuyu veya bir şeyi anlamak, kavramak veya kavramsal olarak idrak etmek için kullanılır. Genellikle daha derin bir anlayışı/anlamayı ifade etmek için kullanılır.

Örnek cümle: “Ik begrijp de instructies niet.” (“Talimatları anlamıyorum.”)

Verstaan: “Anlamak” veya bazen de ‘’duyulanları anlamak” anlamına gelir. Bir dilin konuşulan veya yazılı halini anlamak için kullanılır.

Örnek cümle: “Ik verstaan Nederlands.” (“Hollandaca anlıyorum.”)

‘’Ik versta je niet zo goed, kan je het nog een keer herhalen?’’ (‘’Seni tam olarak anlamyamıyorum, bir daha tekrarlar mısın?’’)

Snappen: “Kavramak” veya “anlamak” anlamına gelir. Daha hızlı ve daha kolay anlama eylemini ifade eder. Bir şeyin veya bir konunun basit veya açık olması durumunda kullanılır.

Örnek cümle: “Ik snap de grap.” (“Şakayı anlıyorum.”)

Örnek cümleler:

  • “Ik begrijp je niet.” (“Seni anlamıyorum.”)
  • “Kan je Nederlands verstaan?” (“Hollandaca anlayabiliyor musun?”)
  • “Ik snap het niet.” (“Anlamıyorum.”)
  • “Onu anlamıyorum.” (“Ik begrijp hem niet.”)
  • “Hollandacayı anlamıyorum.” (“Ik versta geen Nederlands.”)
  • “Ik begrijp de vraag niet, kun je het herhalen?” (“Soruyu anlamıyorum, tekrar eder misin?”)
  • “Ik snap niet waarom hij boos is.” ( “Neden sinirli olduğunu anlamıyorum.”)
  • “Ik begrijp dit onderwerp niet helemaal, kunt u het verder uitleggen?” (“Bu konuyu tam olarak anlamıyorum, daha fazla açıklama yapabilir misiniz?”)
  • “Ik snap niet helemaal wat het doel van deze opdracht is.” (“Bu görevin/alıştırmanın/konunun amacını tam olarak kavrayamadım.”)

Bu fiillerin kullanımı bağlam ve duruma göre değişebilir. Ancak genel olarak “begrijpen” daha derin bir anlayışı ifade ederken, “verstaan” bir dilin anlaşılmasını ve “snappen” ise daha hızlı ve basit bir anlama durumunu ifade eder.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir